รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม รากเทียม คืออะไร ???

รากฟันเทียม หรือ รากเทียม นั้น คือส่วนที่ใช้ทดแทนรากฟัน เนื่องมาจากการสูญเสียฟันไป ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยโลหะ ไทเทเนียม

ทำรากฟันเทียม อันตรายไหม

รากฟันเทียมไม่มีอันตราย เนื่องจากประกอบไปด้วยโลหะไทเทเนียม ซึ่งได้รับการฆ่าเชื้อ ทำให้มีความสะอาดและปลอดภัย เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อได้ดี กระดูกสามารถเข้ามายึดเกาะได้ดี

ทำรากฟันเทียมเจ็บไหม

คำถามนี้เป็นคำถามที่ได้รับมาบ่อยมากๆ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหลังทำน้อยมากๆ (ประมาณ 1 วัน) โดยความเจ็บปวดน้อยกว่าการถอนฟันอีกครับ ยกเว้นในกรณีที่มีการปลูกกระดูก คนไข้อาจมีอาการบวมได้บ้าง ประมาณ 1-3 วัน หลังจากนั้นอาการบวมจะค่อยๆ ลดลงในวันที่ 4-5

ทำรากฟันเทียมแล้ว เมื่อไหร่ถึงจะได้ตัวฟัน หรือครอบฟัน

หลังการฝังรากเทียม จะต้องรอให้กระดูกเข้ามายึดเกาะกับรากเทียม โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ถ้ากรณีที่มีการปลูกกระดูกเพิ่มเติม อาจต้องรอนานมากขึ้น ประมาณ 4-6 เดือนครับ (ขึ้นกับปริมาณกระดูกที่ปลูกไป)

ปล. ในบางกรณี สามารถทำเป็นครอบฟันชั่วคราวขึ้นมาได้ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของกระดูกของคนไข้ โดยคุณหมอจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปครับ

ทำไมถึงต้องเอกเรย์แบบสามมิติ (CT scan)

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น การเอกเรย์แบบสามมิติจะช่วยในการวางแผนรากเทียมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาที่ตามมาของรากเทียม ไม่ว่าจะเป็นอาการชา หรือเลือดออกได้ เนื่องจากเอกเรย์แบบสามมิติจะสามารถเห็นส่วนของเส้นเลือดและเส้นประสาทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยประเมินว่ากระดูกของคนไข้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอหรือไม่

ทำรากฟันเทียมแล้วใช้ได้กี่ปี

จริงๆ แล้วรากฟันเทียมสามารถใช้งานได้นาน (อาจนานถึงตลอดชีวิตเลยทีเดียว) แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไข้ การดูแลทำความสะอาด และการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามนัดของคนไข้ด้วยครับ ถ้าดูแลดี มาตรวจเช็คตามนัดอยู่เสมอ รับรองว่าใช้งานได้นานแน่นอนครับ