ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันถูกถอน…ฟันหลอ…ไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร…แก้ไขได้โดยการใส่ฟันทดแทน…แล้วมีทางเลือกใดบ้าง

เมื่อเราสูญเสียฟันธรรมชาติ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายด้าน อาทิเช่น สมรรถภาพในการพูด สูญเสียความมั่นใจ การลดประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ปัญหาของรูปหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง การฝ่อลีบของเหงือกหรือกระดูกในบริเวณฟันที่ถูกถอน ดังนั้นการใส่ฟันทดแทนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งประเภทของการทดแทนฟันที่สูญเสียไปสามารถทำได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ

  1. การใส่ฟันทดแทนแบบติดแน่น/ ฟันปลอมแบบติดแน่น

ข้อดี
: ไม่ต้องถอด มีลักษณะคล้ายฟันธรรมชาติ
:ใส่เฉพาะซี่ จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
: ผู้ใส่สามารถปรับตัวได้ดีกว่า ออกเสียงพูดได้ชัดกว่า  เนื่องจากไม่มีส่วนขัดขวางลิ้น
ข้อเสีย
: ขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า ต้องไปพบหมอฟันหลายครั้ง
: ต้องกรอแต่งฟัน เพื่อใช้รองรับครอบฟันหรือสะพานฟัน ทำให้มีการสูญเสียเนื้อฟัน
:ราคาค่อนข้างสูง

ฟันปลอมแบบติดแน่นมี 2 ประเภทคือ

A: การปลูกรากฟันเทียม เป็นวิธีการที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังวัสดุไททาเนียมขนาดเล็กลงบนกระดูกรองรับฟันแล้วจึงทำการติดยึดครอบฟันบนรากฟันเทียม

2-1

B: สะพานฟัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

2-2

  1. การใส่ฟันทดแทนแบบถอดได้/ ฟันปลอมแบบถอดได้

ข้อดี

: ราคาไม่แพง
: ขั้นตอนการรักษาง่ายกว่า

ข้อจำกัด

: ต้องถอดใส่
: มีฐาน หรือตะขอ เพื่อช่วยยึดฟันปลอมไว้ในปาก  ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความรำคาญ หรือไม่สวยงามขึ้นและอาจทำให้พูดออกเสียงได้ไม่ชัดเจน

ฟันปลอมแบบถอดได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการทดแทนซี่ฟันเทียม คือ

A: ฟันปลอมแบบทั้งปาก เป็นการทดแทนฟันทั้งหมดที่สูญเสียไป ซึ่งฐานฟันปลอมสามารถทำด้วยวัสดุต่างๆเช่น พลาสติก โลหะ หรือแบบผสม และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการยึดติดกับรากฟันเทียมซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับแผงฟันปลอมได้อีกด้วย

B: ฟันปลอมแบบบางส่วน เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยผู้ป่วยยังคงมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ โดยฐานฟังปลอมสามารถทำจากพลาสติด หรือ โลหะ และจะมีตะขอซึ่งมีทั้งสีเหมือนฟันและโลหะใช้ในการยึดฟันธรรมชาติเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฟันปลอม

2-3

ภาพบนซ้าย  ฟันปลอมทั้งปาก (ฟันบน)

ภาพล่างซ้าย ฟันปลอมทั้งปาก (ฟันล่าง)

ภาพบนขวา ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ฟันบน)

ภาพล่างขวา ฟันปลอมฐานบางส่วนฐานพลาสติก (ฟันล่าง)

ฟันปลอมแบบถอดได้สามารถอยู่ได้นานเท่าใด???

เมื่อเวลาผ่านไป ฟันปลอมจะต้องมีการปรับ ทำใหม่ หรือเปลี่ยนฐานขึ้นอยู่กับลักษณะการสวมใส่ การเปลี่ยนฐานคือการทำฐานฟันปลอมใหม่โดยที่ยังคงตัวฟันไว้อยู่ นอกจากนี้เมื่อเราอายุมากขึ้น ปากของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ฟันปลอมหลวม ทำให้การเคี้ยวอาหารลำบาก และระคายเคืองเหงือก อย่างน้อยผู้ป่วยควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกปี

คำแนะนำในการดูแลฟันปลอมแบบถอดได้มีดังนี้

  • การแปรงฟันปลอมทุกวันจะช่วยกำจัดเศษอาหาร และคราบแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการเกิดคราบ น้ำยาทำความสะอาดอาจจะช่วยได้แต่ไม่สามารถแทนการแปรงได้
  • หากฟันปลอมถูกถอดออกมาจากช่องปาก ควรถือฟันปลอมอย่างระมัดระวัง เลี่ยงการตกกระทบบนพื้นแข็ง เพราะฟันปลอมอาจจะแตกหักได้
  • ห้ามปล่อยให้ฟันปลอมแห้ง ควรวางฟันปลอมในน้ำ หรือน้ำยาแช่ฟันปลอม ไม่ควรแช่ฟันปลอมในน้ำร้อนเพราะอาจทำให้บิดได้
  • ควรแปรงเหงือก ลิ้น เพดานปากทุกเช้าด้วยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มก่อนที่จะสวมฟันปลอมซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและกำจัดคราบแบคทีเรีย
  • ควรพบทันตแพทย์ หากฟันปลอมหัก แตก บิ่น หรือเสียหาย ห้ามทำการซ่อมหรือปรับฟันปลอมด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น