ฟันคุดคืออะไร

ฟันคุดคืออะไร

ฟันคุด คืออะไร ?

ตั้งเเต่เล็กจนโต เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราจะมีฟันด้วยกันทั้งหมดสองชุด คือฟันน้ำมัน และฟันแท้ ซึ่งฟันแท้จะมีด้วยกันทั้งหมด 32 ซี่ หากลองนับดูเล่นๆ บางคนอาจมีครบ แต่บางคนก็มีไม่ครบ ซึ่งฟันซี่ที่ขึ้นสุดท้าย ขึ้นมาเฉียงๆ เอียงๆ ติดฟันข้างเคียง หรือ ฟันที่ขึ้นมาไม่ได้ ฝังอยู่ในขากรรไกร เราเรียกว่า “ฟันคุด”

ฟันคุด มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

  1. ฟันคุดชนิดล้มไปด้านหน้า (mesioangular impaction) เป็นกรณีพบมากที่สุด (44%) หมายถึง ฟันนั้นหักเป็นมุมไปด้านหน้า ไปทางด้านหน้าของปาก

angular

ขอบคุณเครดิตภาพจาก JANTHAI

  1.  ฟันคุดชนิดตั้งตรง (vertical impaction, 38%) หมายถึง ฟันงอกไม่พ้นขอบเหงือกบางส่วน หรือ ทั้งหมด

partial

ขอบคุณเครดิตภาพจาก JANTHAI

  1. ฟันคุดชนิดหันส่วนครอบฟันออก (distoangular impaction, 6%) หมายถึง ฟันงอไปข้างหลัง ไปทางด้านหลังของปาก

horizontal

ขอบคุณเครดิตภาพจาก JANTHAI

  1. ฟันคุดชนิดวางตัวในแนวราบ (horizontal impaction) เป็นกรณีพบน้อยที่สุด (3%) หมายถึง ฟันกรามทำมุม 90 องศาไปด้านข้าง เข้าไปในรากของฟันกรามซี่ที่สอง

vertical

ขอบคุณเครดิตภาพ

จาก JANTHAI

 

จะทราบได้อย่างไรว่ามีฟันคุด

สังเกตเนื้อเยื่อบริเวณด้านหลัง ต่อจากฟันซี่สุดท้าย จะมีการ เปลี่ยนแปลงอาจจะบวมโต แดง กดแล้วเจ็บอาจปวดด้วยถ้าเป็นมากอาจจะอ้าปากไม่ขึ้นเคี้ยวและกลืนอาหารลำบาก อาจไม่เห็นความผิดปกติ แต่สามารถทราบได้โดยดูจากอายุ โดยทั่วไปจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 17 – 25 ปี จึง ต้องถ่ายเอกซเรย์เพื่อจะได้ทราบว่า ฟันคุดวางตัวอยู่ในลักษณะที่ผิดปกติหรือไม่

ผลเสียของฟันคุด

เกิดอาการปวดรุนแรง เคี้ยวอาหารหรืออ้าปากลำบาก เนื่องจากแรงดันของฟันคุดต่อฟันข้างเคียงเกิดการอักเสบของเหงือกที่หุ้มฟันคุดทำให้ติดเชื้อได้ง่าย และ บวมเป็นหนองได้  เกิดฟันผุได้ง่ายเพราะอยู่ลึก   เกิดการหมักหมมของเศษอาหารทำให้ฟันที่คุดและฟันข้างเคียงผุ ในคนสูงอายุที่กระดูกขากรรไกรบางครั้งอาจเกิดเป็นถุงน้ำขึ้นทำให้กระดูกขากรรไกรหักได้ง่าย  อาจทำให้เกิดอาการปวดในจมูก หู ตา หรือ ปวดศีรษะเรื้อรังได้

teeth1

http://dcdentalclinic.com/menu_9.php

การรักษาฟันคุด

โดยการถอนฟัน หรือ การผ่าตัดเล็ก ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำในห้องผ่าตัด เพียงใช้ยาชาเฉพาะที่ ไม่ยุ่งยาก
ก็สามารถเอาฟันคุดออกได้แล้วค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.