ข้อแนะนำหลังจากการฟอกสีฟัน

ข้อแนะนำหลังจากการฟอกสีฟัน
  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
  • การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยคงสภาพความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
  • กรณีฟอกสีฟันในคลินิก ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
  • กรณีฟอกสีฟันที่บ้าน หากมีอาการเสียวฟัน ให้ลดระยะเวลาที่ทำการฟอกสีฟันลง
  • การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
  • การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงร่วมกับยาสีฟันที่มีสารลดอาการเสียวฟัน จะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.