ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล

วัน เวลาปฏิบัติการ : พุธ 17.00 – 20.00 น.

ประวัติการศึกษา : ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมตกแต่งเหงือก ทันตกรรมตกแต่งกระดูก ศัลยกรรมผ่าตัดฟันคุด

– ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยโอซากา ญี่ปุ่น

– เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียมชั้นสูง (Dentium Thailand)

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. THANAKRIT OUNGCHITPAISAN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Wed 5.00 PM – 08.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND : Dental implant Dental cosmetic Gum disease, Periodontal disease Periodontal Plastic surgery Dental surgery

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

– Higher graduate Diploma in clinical science (Periodontology) , Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

– Residency training in Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

– Implant training course at Osaka Dental University

– Advance Implant Course (Dentium Thailand)

LANGUAGES : Thai, English

Socials