Prices

Home / Prices

อัตราค่าบริการ

ตรวจฟันและวางแผนการรักษา +++++ ฟรี +++++ 5 – 10 นาที
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก 200 5 – 10 นาที
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ 500 5 – 10 นาที
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 500 – 2,000 30 – 60 นาที
เคลือบหลุมร่องฟัน 400 30 นาที
ขูดหินน้ำลาย+ขัดฟัน 600 – 1,000 30 นาที
ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรด์ 500 15 – 30 นาที
รักษาโรคเหงือก 4,000 – 6,000 30 – 60 นาที
ถอนฟันทั่วไป 600 – 800 15 – 30 นาที
ถอนฟันแบบยาก (แคะราก,กรอแบ่งฟัน) 800 – 1,000 30 – 60 นาที
ผ่าฟันคุด 1,500 – 3,500 60 – 90 นาที
ผ่าฟันฝัง 4,000 – 5,000 60 – 90 นาที
รักษารากฟันหน้า 4,000 – 5,000 30 – 60 นาที
รักษารากฟันกรามน้อย 6,000 – 7,000 30 – 60 นาที
รักษารากฟันกรามใหญ่ 8,000 – 10,000 60 นาที
*รักษารากฟันซ้ำ + 1,000 60 – 90 นาที
เดือยฟัน 3,000 30 นาที
ครอบฟันโลหะ 6,000 – 8,000 60 นาที
ครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง 10,000 – 12,000 60 นาที
ครอบฟันเซรามิคล้วน 12,000 60 นาที
รากเทียม 39,000(Osstem) 50,000(Straumann) 30 – 60 นาที
ครอบฟันบนรากเทียม 10,000 – 12,000 30 – 60 นาที
ฟันปลอมฐานพลาสติก 1,500+ 30 – 60 นาที
ฟันปลอมฐานโลหะ 8,000+ 30 – 60 นาที
ฟันปลอมทั้งปาก (ชิ้นละ) 8,000 – 10,000 30 – 60 นาที
เฝือกฟัน (แบบนุ่ม)

เฝือกฟัน (แบบแข็ง)

2,000

3,000

30 นาที

30 – 60 นาที

ฟอกสีฟันในคลินิก 8,000 60 นาที
ฟอกสีฟันที่บ้าน 3,500 15 – 30 นาที
รีเทนเนอร์ (ชิ้นละ) 2,000 15 – 30 นาที